Οι αιτήσεις για την περίοδο 2022-2023 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 11-03-2022 μέχρι και τις 30-04-2022.