Οι αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 29-03-2023 μέχρι και τις 28-04-2023.