Οι αιτήσεις για την περίοδο 2020-2021 έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 14-04-2020 μέχρι και τις 31-05-2020.